دین و باورهای ایرانیان در زمان هخامنشی

فرآوری : طاهره رشیدی
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
منابع : 1- ویکی پدیا / 2- بیتوته / 3- پرسمان ادیان و مذاهب

اندیشیدن در مورد دین رسمی یا...