دختران دانشجویی که سنگ قبر می*شویند

بخش اجتماعی تبیان ,جام جم
آیا می*دانستید آن دختری که سنگ قبر می*شوید و او را هر پنجشنبه در بهشت زهرا می*بینید، دانشجویی شهرستانی است؟ آیا می*دانستید...