مجموعه گلوب لنگ با هدف ارائه خدمات ترجمه به صورت آنلاین فعالیت می کند. مجموعه گلوب لنگ را مترجمان پرسابقه و زبده در ژانرهای مختلف و ویراستاران علمی و ادبی مقالات و کتب تشکیل می دهند. برای آشنایی...