ترصیع چیست

تازه کردن چاپ
فرهنگ > ادبیات
(cached)
کلمه ی "ترصیع" در لغت به معنی "جواهر نشاندن" است، همانطور که مثلاً تاج جواهر نشان را تاج مرصع گویند یا به قلمدان...