آش شله قلمکار , آش اشرافی


برترین مجله اینترنتی ایران

مجله سیب سبز: بين آش*هاي ايراني، شله* قلمكار يك سر و گردن از همه بالاتر است. كيفيت، طعم و مواد مصرفي در اين *آش باعث شده تا...