نقشی که کوله پشتی رها تو فیلم مادرانه داشته ، خود رها نداشته ! :))

طنز نوشته های پارس ناز
متاسفانه هر کاسه آش رشته بالاخره تموم میشه ، هرچقدم که یواش بخورینش …
اینا سختیای زندگیه !
...