مقاله آنجلینا جولی در نیویورک تایمز درباره جراحی اش


مجله برترین ها
در ایرانی که این روزها همه از سونامی سرطان نالان هستیم و کمتر خانواده*ای است که یکی از اعضایش به سرطان مبتلا نباشند...