خواص چند گیاه

گیاه درمانی.زیره.زعفران.زرشک.الو.گوجه.سیر.پیاز.سبزی.کلم.کدو.غلات.لوبیا.شلغم.عناب.رازیانه

فرزانه دریاباری,پرشین بلوگ
ه فارسی شاهتره و در کتب سنتی با نام های ،
بقله...