اين روزها آمار طلاق از هميشه بالاتر رفته است و شايد يكي از علت*هاي اصلي اين آمار بالا به*دست نياوردن شناخت كافي در دوران آشنايي است. دختر و پسرهاي زيادي هستند كه گمان مي*كنند تنها وجود عشق و علاقه...