نرم افزار ارسال پست زمانبندی شده تلگرام دارای نرم افزار نسخه ویندوز و اندروید برای اولین بار در ایران بصورت فارسی این نرم افزار به شما چه کمی خواهد نمود این امکان را به شما می دهد که کانال تلگرام...