با سلام مجدد, بعد از تحول و موفقیت در کسب چگونگی ارسال عکسهای زیبا برای شما نازنینان و خوبان , بزودی شاهد
برداشتن تابلوی پیغام قرمز توسط توانایی و تیزهوشی "و به یاری خدا " سونات خواهید بود.
رنگ...