انتشار اوراق اجاره*ای نفت آغاز شدانتشار 104 میلیارد تومان اوراق اجاره*ای نفت با هدف تامین منابع مالی دو طرح جدید پالایشگاهی و خودکفایی کشور از واردات دو محصول استراتژیک نفتی از امروز شنبه آغاز شد.به...