تاریخجه و دیدنی های زنجان در یک نگاه فراوری: الهام مرادی بخش گردشگری تبیان,تبیان- گروه گردشگری- آرزو رستم زاد پنج شنبه 20/1/1394 تاريخ : شهر زنجان در شمال غرب ایران یکی...