معرفی داروی مسکن ترامادول

آسمونی
ترامادول که به نامهای تجاری ترامال، ترامد و بایومادول نیز شناخته می*شود، یک داروی مسکن شبه تریاک است و یک نوع اپیویید به حساب می*آید.

این دارو برای تسکین...