گل قشنگ و زیبا چشات همرنگ دریا


بگو هنوز دوسم داری و عاشق من میمونی


تو گل ناز خوشکل تو رو هم نداره مشکل

بگو هنوز دوسم داری و حرف دلم رو خوندی