گفت*و*گو با شهریار خسروی به بهانه* انتشار «مدخل شعر معاصر فارسی» و مجموعه* شعر تازه*اشدر مسائل نظری ادبیات فقیریم!علی طلوعیشهریار خسروی، شاعر، منتقد ادبی و فارغ*التحصیل فلسفه* در دانشگاه تهران است....