سلام کسی میتونه تمرین زیر رو واسم حل کنه؟"سه با نقطه ای مانند شکل زیر در 3 راس مثلث متوازی اضلاع قرار دارد انرژی پتانسیل این مجموعه را بدست آورید"redirect.php?a=up.ashiyane.org/images/92tb4rq03xt6g3cjfx.png