شعر آیت الله وحید خراسانی در مدح حضرت فاطمه معصومه(س)

اى دختر عقل و خواهر دین
وى گوهر دُرج عزّ و تمکین

عصمت شده پاى بند مویت
اى علم و عمل مقیم کویت

اى میوه*ی شاخسار توحید
همشیره*ی ماه و...