سلام عزیز من عکس هایی که میزنی رو نمیبینم
عکسی که از نت میذاری آدرسش رو بذار داخل ابزار عکس ببینم درست میشه.
مثال آدرس عکس ...