ترکیه یکی از کشورهای توریستی و در عین حال پر جاذبه است که سالانه درصد قابل توجهی از افراد تمایل به، مهاجرت به ترکیه را دارند. متقاضیان می توانند با یکی از 8 روش زیر اقدام به درخواست اقامت ترکیه برای...