ابوالحسن ضراب اصفهانی می*گوید:

در سال 281 هجری قمری به قصد حج همراه قافله‏ای، عازم مکه شدیم . افراد کاروان ما همه از اهل تسنن بودند و فقط من در آن‏جمع ، شیعه اثنی عشری بودم (و به حضرت مهدی(علیه...