فضيلت دعا برای امام زمان (عج)
redirect.php?a=azha.ir/image/0001-21.jpg


واكثروا الدعاء بتعجیل الفرج (برای تعجیل در فرج بسیار دعا كنید)
دعاها و زیارات وارده درباره حضرت مهدی(عج) در بین شیعیان بسیار...