ماجرای ساخت فیلم های ورزشی به خصوص درباره فوتبال و حواشی متعدد آن چند سالی است که رواج پیدا کرده و شاید اولین مورد آن نیز که با قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس تهران همراه شد، به فیلم مردان پرسپولیس...