دعوت به همکاری بازاریاب برای صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و پیمانکاریشرکت بهاران صنعت با دارا بودن انبار تخصصی لوله در ایران و موجودی بیش از هزاران تن لوله آهنی و بخصوص لوله مانیسمان ( لوله بدون درز...