آداب و رسوم و مکانهای تاریخی استان مازندران

سعید رضا پور
نوروز خواني :

نوروز خوانان معمولا" پانزده روز قبل از فرا رسيدن عيد نوروز به داخل روستاها مي آيند و با خواندن اشعار در مدح امامان ترانه...