سونی با مشارکت گروهی از دانشمندان دانشگاه استنفورد اقدام به طراحی و توسعه اپلیکیشن Folding@Home، با هدف کمک کاربران به تحقیقات در رابطه با بیماری فراموشی، سرطان، ابولا و سایر بیماریهای واگیردار و...