لباس مناسب نوزاد در تابستان کدام است؟


فرآوری : نیره ولدخانی
بخش تغذیه و سلامت تبیان
زمانی که هوا خیلی گرم است، پوشاندن یک پیراهن نخی نازک و شلوارک یا شورت نخی به نوزاد کافی است و...