اغلب سن مناسب برای انجام جراحی پلک چند است؟ زنان در هر سن اگر از سلامت جسمانی و عاطفی خوبی برخوردار باشند کاندیداهای مناسبی برای عمل برجسته کردن و جراحی زیبایی سینه هستند اما نباید این عمل را روی...