به نقل از دنیای اقتصاد،در اين بين، بازارهاي انرژي جهان نیز با مشكلات عمده*اي از جمله نوسان شدید در قيمت*ها روبه*رو بوده*اند. نفت كه مهم*ترين منبع تامين درآمدي برخی كشورها و هزینه*ای بسیاری دیگر از...