معنی حرف b و یا m که در جلوی اعداد در سایت خرید و فروش بورس درج شده است چیست ؟ . . . . . . . پاسخ : حرف m به معنای میلیون و حرف b به معنای میلیارد می باشد، نکته ی جالب توجه این است که اگر ماوس را روی...