ارتباط جراحی سینه با کاهش وزن اگر قصد کاهش وزن خود را دارید، قبل از انجام جراحی سینه این کار را انجام دهید. زیرا نوسانات وزن بعد از این اقدام، ممکن است باعث افتادگی دوباره سینه*هایتان شود. جراحی...