ابنیه و آثار تاریخی اسلام در اتحاد شوروی

نویسنده شهسواری
اتحاد شوروی دولتی است کثیرالملل. در بسیاری از نقاط اتحاد شوروی از جمله در آسیای میانه،کازاخستان، قفقاز،کریمه، تاتارستان، باشقیرستان...