تمرین برای خوب بودن

زهرا رضائیان
بخش نهج البلاغه تبیان
یكى از نشانه هاى قدرت روح و توانایى اخلاق، این است كه توی انسان بتوانی با اخلاق خوب و رفتار انسانى و مناسب،دوستان زیادى بیابی؛ پس...