مطلب زیر تشرف مرحوم آیت الله العظمی سید شهاب الدین نجفی مرعشی است به خدمت امام زمان که یکی از زیباترین و پر محتواترین تشرفات علما و بزرگان است:


در ایام تحصیل در نجف اشرف شوق زیادی به دیدار...