روشی برای تولید الماس از شراب!!!

ایران ناز

تکیلا یکی از صادرات مشهور مکزیک است دانشمندان مکزیکی می*گویند شیوه ای برای تولید الماس مصنوعی از تکیلا، که مشروب محبوب این کشور است، پیدا...