گلبول قرمز
از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گویچهٔ سرخ، گلبول قرمز یا اریتروسیت متداول*ترین نوع یاخته*های خونی است و در بدن مهره*داران، نقش اصلی رساندن اکسیژن را، از شش*ها (یا آبشش*ها) به بافت*ها،...