ته تالی؛ غذایی سنتی و محبوب از شهر اراک


مجله اینترنتی برترین ها
در ابتدا اشاره کنم این غذا تقریبا شبیه کباب تابه ای این روزهاست ولی در قدیم در شهر اراک این غذا در تابه های گودی به نام...