معرفی دشتستان، شهرستان استان بوشهر

پورتال آسمونی
شهرستان دشتستان یکی از شهرستانهای استان بوشهر و مرکز آن شهر برازجان است.


جمعیت و وسعت

طبق سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهرستان دشتستان ۲۲۹،۸۹۷...