استفاده از ليزر چه زماني موثر است و كدام عارضه*هاي پوستي به كمك آن اصلاح مي*شوند؟ در اين*خصوص گفت*وگويي با دكتر طاهره دانشمند، متخصص پوست، مو و زيبايي داشته*ايم كه در ادامه مي*خوانيد. البته بعضي از...