عجیب ترین مدل*های خواستگاری کردن!
redirect.php?a=images.seemorgh.com/iContent2/Files/39613.jpg
تاد، یک بدل کار عاشق که به دنبال شیوه جالبی برای گرفتن جواب مثبت از دختر مورد علاقه اش بود تصمیم گرفت تا برای...