سلام من میدیر یک شرکت بازرگانی هستم وظیفه خودم دونستم که در این فروم در جمع مدیران، اقدام به معرفی یک شرکت فعال و حرفه ای در زمینه ترجمه مقاله. و ترجمه قراردادهای حقوقی کنم. تقریبا ما همه...