حاج محمود کریمی :


مینویسم آقا می گیرم روی دیوار دلم می کوبم


فاطمه زیباترین واژه هاست


ای به فدای همه جان جهانحاج محمدرضا طاهری :


تو بانوی کرامت تویی یار امامتامشب خدای قرآن یه سوره کوثر داده