از سخنان این عالم که در مورد دختران می گوید امیدوارم لذت ببرید[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
منبع:1 موبایل