تلسکوپ فضایی هابل موفق شد دورترین ابرنواختری که تا کنون در فواصل دور دست کیهانی کشف شده را رصد کند. ابرنواختر UDS10Wil با نام مختصر SN Wilson که به افتخار وودرو ویلسون رئیس جمهور سابق آمریکا نامگذاری شده در حدود 10 میلیارد سال پیش منفجر شده است.