من دادا شم و اون داداش دیگم هر دو اپل دارند. ازون 10 ملیونیا
اما من ایسر دارم ولی ایسر هم بد نیست ولی به اپل نمی رسه
اما بازم با زیاد شدن قیمت لپ تاب بازم ایسر خوبه
من لپ تاب مو تقریبا 1 سال دارم اما داداشام تقریبا 2سال
رم داداشام از اول 12 بودو رم من 8بود که الان بیشترش کردم 12 شده.
خرج رمم زیاد شد چون رم لپ تاب باید کوچک باشه