دانشمندان سياره اي را در نزديکترين سيستم خورشيدي به زمين يعني آلفا قنطورس در فاصله 4.3 سال نوري کشف کرده اند . البته اين سياره به علت نزديکي به ستاره مادرش بسيار داغ مي باشد و براي سکونت مناسب نيست . اين اولين سياره کشف شده در اندازه هاي زمين است که به دور ستاره اي شبيه خورشيد در گردش است .برگرفته از :
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]