آ-ا
نیلز هنریک آبل
جیمز الکساندر
کنت اپل
ارشمیدس
مایکل آتیا
ارسطو
امیل آرتین
ب
چارلز بابیج
رنه بیر
استفان باناخ
ژاکوب برنولی
یوهان برنولی
فردریش بسل
انریکو بتی
بهاسکارا
ابوریحان بیرونی
جرج بول
محمد ابوالوفا بوزجانی
ویلیام برنساید
پ
مارک آنتونی پارسوال
بلز پاسکال
جوزف پئانو
راجر پن*روز
هانری پوانکاره
جورج پولیا
ویکتور پونسله
رابرت پریم
ت
یوتاکا تانی*یاما
آلفرد تارسکی
تالس
رنه توم
ج
ابو سعید جرجانی
چ
آلونسو چرچ
چبیشف
خ
خوارزمی
عمر خیام
الکساندر خینچین
د
آگوست دمورگان
ریچارد ددکیند
جین دالامبر
رنه دکارت
جرارد دزارگ
ژان دیودونه
ادگار دایسترا
گابریل دیراک
دیوفانتوس
یوهان دیریکله
ر
راماناجوان
فرانک رمزی
کورت راید مایستر
برنارد ریمان
استفان اسمیل
ز
اسکار زاریسکی
افیم زلمانوف
ارنست زرملو
س
ژان پیر سر
سرپینسکی
ایزادور سینگر
پیتر سیلو
ف
گرد فالتینگز
پیر فرما
فیبوناچی
فوریه
گوتلاب فرگه
فردیناند جرج فروبنیوس
ک
جورج کانتور
کنستانتین کاراتئودوری
هانری کارتان
آگوستین لویی کوشی
آرتور کیلی
پل کوهن
الن کونز
ریچارد کورانت
ایروینگ کاپلانسکی
ابوبکر کرجی
غیاث*الدین جمشید کاشانی
فلیکس کلاین
دانلد کنوث
آندری کولوموگروف
لئوپولد کرونکر
گ
الکساندر گروتندیک
گالیله
اواریسیت گالوا
کارل فریدریش گاوس
کورت گودل
ل
جوزف لویی لاگرانژ
سرژ لانگ
پیر سیمون لاپلاس
پیتر لکس
هنری لبگ
آدریان ماری لژاندر
لایب*نیتز
جان لیتل وود
نیکلای ایوانوویچ لباچفسکی
جان لوکاسویچ
م
آندری مارکوف
یوری ماتیاسویچ
جیمز کلارک ماکسول
مارتین مرسن
جان میلنر
هرمان مینکوفسکی
آگوست فردیناند موبیوس
دیوید مامفرد
بنوت مندلبورت
ن
جان نپر
جان نش
جان فون نویمان
ایوان نیون
امی نوتر
و
کارل وایرشتراس
بارتل لیندرت ون در واردن
آندره ویل
اندرو وایلز
جان ون
ه
گادفری هارولد هاردی
پل ریچارد هالموس
ویلیام همیلتون
دیوید هیلبرت
فردریش هیرتسبروخ

منبع:دانشنامه رشد