منبع:پسر اینترنتی - بیوگرافی و عکس - بیوگرافی و عکس پدرام کریمی و همسرش، مجری برنامه “امروز هنوز تموم نشده”