در این مقاله با تفاوت احساس درد در زنان و مردان آشنا می شوید.

مردان و زنان چگونه درد را احساس می*کنند؟

مطالعات جدید تفاوت*های جنسیتی در احساس درد و علل آن را آشکار کرده است. فکر می*کنید مرد شما در برابر درد ضعیف است و زود تسلیم می*شود؟ مشخص شده است که در واقعاً مردان و زنان درد را به شکلی متفاوت احساس می*کنند. و این بستگی به ناحیه آسیب*دیده و علت* آن دارد. طبق مطالعه*ای جدید مردان گاهی اوقات درد بیشتری نسبت به زنان احساس می*کنند و بسته به وضعیت گاهی اوقات عکس این حالت اتفاق می*افتد. این مطالعه جدید که در اتریش انجام شد نشان داد مردان پس از جراحی*های مهم، درد بیشتری احساس می*کنند در حالی که زنان در عمل*های کوچک*تر درد بیشتری دارند. در این مطالعه که چهار سال به طول انجامید، محققان با 10000 مرد و زن ظرف بیست و چهار ساعت پس از جراحی مصاحبه کردند. از بیمارانی که در این مصاحبه شرکت داشتند 42 درصد مرد و 58 درصد زن بودند. شرکت کنندگان به سؤالاتی درباره عمل، بیهوشی که دریافت کرده*اند، و سطح دردشان پاسخ دادند. محققان دریافتند که 27 درصد مردان پس از جراحی*های مهم ارتوپدی و عروقی، درد بیشتری داشتند، در حالی که 34 درصد از زنان پس از جراحی*های جزئی*تری مانند نمونه*برداری درد بیشتری گزارش کردند. تفاوت*های جنسیتی ادراک درد، هم در جنبه بالینی و هم آزمایشگاهی، هنوز مورد مناقشه است. مسلماً اطلاعات این مقاله، این مسئله را روشن نمی*کند، اما بر اساس یافته*های به دست آمده می*توان فرض گرفت که نوع و شدت جراحی می*تواند در این *مورد نقش مهمی داشته باشد.

منبعredirect.php?a=forums.pichak.net/2437.html: