کتابی که اوباما ازخودجدا نمی کند

باراک اوباما برعکس جرج دبیلو بوش که اساسا رئیس جمهوری بی تفاوت نسبت به کتاب و روزنامه بود خیلی کتاب می خواند.
پایگاه اینترنتی واشنگتن نوت در مقاله ای به بررسی کتاب های مورد علاقه رئیس جمهور آمریکا پرداخته و نوشته است که او دائما درحالی که کتاب هایی قطور در دست دارد دیده می شود و معمولا در مسیر سفر، کتاب می خواند.
جدیدترین کتابی که رئیس جمهور آمریکا به خواندن آن اهتمام ورزیده کتابی با عنوان جنگ ارواح است که در باب تاریخچه افغانستان،بن لادن و سازمان سیا از اتحاد جماهیر شوروی تا یازدهم سپتامبر 2001 نوشته شده.
در این تصویر کتابی که دست اوباماست جهان فرا آمریکایی نام دارد که از جدیدترین آثار فرید زکریا روزنامه نگار آمریکایی است